ES Ecolabel textile

Vides pārraudzības valsts birojs informē par Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (Joint Research Centre, turpmāk – JRC) B direktorāta – Taisnīga un Ilgtspējīga ekonomika, Aprites ekonomika un Ilgtspējīgas industrijas, uzsākto aptauju saistībā par ilgtspējīgu produktu ekodizaina regulas (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) piemērošanu tekstilizstrādājumiem, zaļo publisko iepirkumu un ES ekomarķējuma kritēriju pārskatīšanu tekstilizstrādājumiem.

Aptauja tika uzsākta 2023. gada 30. martā un noslēgsies 2023. gada 24. aprīlī un tā paredzēta tekstilizstrādājumu jomas ekspertiem un ieinteresētajām personām, aicinot tos sniegt komentārus un viedokli par tekstilizstrādājumu definīcijām atbilstoši ES normatīvā regulējuma tvērumam.

Ja vēlaties, lai arī turpmāk JRC konsultētos ar jums, aicinām reģistrēties kā ieinteresētajai personai:

  1. Aizpildiet reģistrāciju, kas pieejama, izmantojot šo saiti: Reģistrācija produktu grupām | Produktu birojs (europa.eu);
  2. Ievērojot norādījumus, kas sniegti šajā tīmekļa vietnē zem virsraksta “Reģistrācija BATIS sadarbības rīku platformai”: Projekta plāns | Produktu birojs (europa.eu).