Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) informē, ka 2023. gada 22. martā tika pieņemts priekšlikums Direktīvai par nepārprotamu vides norāžu pamatošanu un paziņošanu (Zaļo norāžu direktīva) (Green Claims), ar kuru pieņemti kritēriji, kas nosaka minimālās prasības vides norādēm, lai novērstu zaļmaldināšanu un nepatiesas (nepārbaudītas) vides informācijas sniegšanu:

  • paļaujas uz atzītiem zinātniskiem pierādījumiem un jaunākajām tehniskajām zināšanām;
  • parāda ietekmes, aspektu un darbības nozīmīgumu no dzīves cikla perspektīvas;
  • ņem vērā visus būtiskos aspektus un ietekmi, lai novērtētu sniegumu;
  • parāda, vai apgalvojums ir precīzs attiecībā uz visu preci vai tikai uz tās daļām (visam dzīves ciklam vai tikai atsevišķiem posmiem, visām tirgotāja darbībām vai tikai daļai no tām);
  • pierāda, ka prasība nav līdzvērtīga likumā noteiktajām prasībām;
  • sniedz informāciju par to, vai produktam ir ievērojami labāki vides raksturlielumi nekā parasti;
  • nosaka, vai pozitīvs sasniegums būtiski pasliktina citu ietekmi;
  • pieprasa pārskatāmā veidā ziņot par siltumnīcefekta gāzu kompensācijām;
  • ietver precīzu primāro vai sekundāro informāciju.

Saskaņā ar Zaļo norāžu direktīvas priekšlikumā noteikto, direktīva attiecas uz nepārprotamām vides prasībām, ko izteikuši tirgotāji par produktiem vai tirgotājiem komercpraksē starp uzņēmumiem un patērētājiem. Zaļo norāžu direktīva neattiecas uz prasībām, kas noteiktas nacionālajā likumdošanā vai esošajā Eiropas Parlamenta likumdošanā.

Publikācijas presē (angļu valodā)

-        Priekšlikums

-        Preses relīze

-        Faktu lapa

-        Jautājumi un atbildes

Publikācijas sociālajos medijos (angļu valodā)

-        #GreenClaims

-        Vides ģenerāldirektorāta sociālo mediju konti: Instagram, Facebook, Twitter and LinkedIn

-        ES Ekomarķējuma LinkedIn profils

-        Video par Zaļajām norādēm https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-239279

Eiropas Komisijas mājaslapa:

-        https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/green-claims_lv?etrans=lv

-        https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-directive-green-claims_en

Zaļo norāžu direktīvas mērķis ir veicināt harmonizētu sertifikācijas sistēmu attīstību, tādu kā ES Ekomarķējums un EMAS.

Vienlaikus pieņemts priekšlikums Direktīvai par kopīgiem noteikumiem, kas veicina preču remontu, kas veicinās ilgtspējīgu patēriņu, veicot vairākus pasākumus, kas veicina remontu un padara preču defektu, ar kuriem patērētāji var saskarties visā preču dzīves ciklā, remontu ērtāku.

Saistītie dokumenti:

Uzzini vairāk par iespējām iegūt ES Ekomarķējumu un EMAS Biroja mājaslapā vai rakstot uz e-pastu pasts@vpvb.gov.lv.

EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas
EMAS logo

Informācija sagatavota 03.04.2023.