EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas

Vides pārraudzības valsts birojs informē par Eiropas Komisijas jaunāko publicēto ES Ekomarķējuma statistiku (2023. gada marta dati).

2023. gada martā kopumā piešķirtas 2 367 licences 88 045 produktiem (preces un pakalpojumi), kas pieejami ES tirgū.

Kopš 2022. gada septembra novērojams:

  • piešķirto licenču* skaita pieaugums (+97 licences) = +4%)
  • licencēto produktu skaita pieaugums (+560 produkti = +0,6%)

Salīdzinot ar 2022. gada marta datiem, vērojams neliels licencēto produktu skaita samazinājums (- 1 312 produkti = - 1.5% no kopējā skaita), galvenokārt tas saistāms ar kritēriju termiņa beigām produktu grupā “noskalojamie kosmētikas līdzekļi”, kā rezultātā beidzies licenču derīguma termiņš šajās produktu grupā. Vienlaikus pretendenti šajā produktu grupā šobrīd aktīvi atjauno licences, līdz ar to tuvākajos mēnešos gaidāms reģistrēto produktu pieaugums šajā grupā.

Zemāk sniegti dati par kopējo ES Ekomarķējuma licenču skaitu gada griezumā** (angļu valodā).

Licences

Krāsas un lakas, kā arī salvešpapīrs un salvešu izstrādājumi joprojām ir veiksmīgākās preču grupas ar kopējo reģistrēto produktu skaitu kopumā attiecīgi 36 328 un 15 047 produkti. Krāsu un laku produktu grupas pārsvars galvenokārt ir saistīts ar produktu uzskaites veidu, kas ietver dažādas toņu variācijas.

Zemāk sniegti dati par reģistrētajiem produktiem karā no produktu grupām (angļu valodā).

Stastistika prod gr

Visvairāk reģistrētu produktu ir tādās produktu grupās kā iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētās krāsas un lakas (41%), salvešpapīrs un salvešu izstrādājumi (17%), tekstilizstrādājumi (10%) un cietā seguma tīrīšanas līdzekļi (8%).

Visvairāk reģistrēto produktu šobrīd ir Spānijā (18%), Itālijā (15%), Francijā (13%) un Vācijā (10%).

Produktu grupas, kurās vērojams vislielākais kopējo reģistrēto produktu pieaugums kopš 2022. gada septembra:

 

  • Tekstilizstrādājumi (+916 produkti)
  • krāsas un lakas (+622 produkti)
  • kosmētiskie produkti (+515 produkti)***
  • cietā seguma tīrīšanas līdzekļi (+388 produkti)

Vislielākais kopējais licenču skaits pēdējā semestra laikā (+5%), kur piešķirtas 24 jaunas licences joprojām ir produktu grupā tūrisma mītnes ar kopējo licenču skaitu 523 šajā produktu grupā.

Zemāk sniegts produktu grupu salīdzinājums, ņemot vērā kopējo licenču skaitu dažādās produktu grupās (angļu valodā).

Licences 3

Visvairāk piešķirtas licences tādās produktu grupās kā tūrisma mītnes (22%), cietā seguma tīrīšanas līdzekļi (15%), salvešpapīrs un salvešpapīra izstrādājumi (9%).

Produktu grupas, kurās vērojas vislielākais kopējais licenču skaita pieaugums:

  • kosmētikas līdzekļi un dzīvnieku kopšanas līdzekļi (+49 licences)
  • iekštelpu tīrīšanas pakalpojumi (+49 licences)
  • tūrisma mītnes (+24 licences)
  • cietā seguma tīrīšanas produkti (+19 produkti)

Vairāk informācijas par aktuālo statistiku pieejama ES Ekomarķējuma mājaslapā, kā arī dati par kopējo reģistrēto produktu skaitu ES dalībvalstīs apkopoti zemāk pievienotajā infografikā (angļu valodā).

* Viena licence ES Ekomarķējuma izpratnē ir uz līguma pamata noslēgta vienošanās, kas var ietvert vairākus produktus (vienā un tajā pašā produktu grupā)

** Dati salīdzinoši gada septembra mēnesī

*** Jauna produktu grupa, kas aizstāj un paplašina produktu grupas noskalojamie kosmētikas produkti tvērumu

Key figures_2023_statistics March