EMAS baneris

Lai sagatavotos EMAS sertifikāta iegūšanai, Vides pārraudzības valsts birojs var palīdzēt sagatavot nepieciešamos dokumentus EMAS - vides pārvaldības un audita sistēmas reģistrācijai, tomēr organizācijai ir jāveic nopietni sagatavošanās darbi jau iepriekš. Kā viens no sagatavošanās soļiem ir vides audita veikšana organizācijā, kura laikā tiek novērtēti visi ar vides ietekmi saistītie aspekti.

Šajā video esam apkopojuši galveno informāciju par EMAS sertifikātu, tā kritērijiem un galvenajiem ieguvumiem.

Aizvien biežāk sabiedrība, sadarbības partneri un investori prasa organizācijām izvērtēt savas darbības ietekmi uz vidi. EMAS sertifikāts ir instruments, kas palīdz to izdarīt strukturēti un regulāri veikt uzlabojumus.

Vairāk informācijas par EMAS lasi šeit: https://www.vpvb.gov.lv/lv/emas-informacija

Materiāls tapis projekta “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS” – 2023.gads”” (Reģ.Nr.1-08/39/2023) ietvaros, kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem.

LVAF VPVB EMAS logo kopa