Lietuvas_brauciens

Vides pārraudzības valsts biroja un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas eksperti 2022. gada 13.decembrī piedalījās kopīgā pieredzes apmaiņas seminārā ar Lietuvas Vides ministrijas, Lietuvas Vides aizsardzības aģentūras un Lietuvas Enerģētikas ministrijas pārstāvjiem.

Semināra galvenais mērķis bija iegūt un dalīties ar pieredzi ietekmes uz vidi novērtējuma, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma un pārrobežu konsultāciju jomā, kas tika veiksmīgi sasniegts.

Semināra laikā tika apskatīti tādi jautājumi kā ietekmes uz vidi process vēja enerģijas parku jomā (sauszemes un jūrā), enerģijas krīze un potenciālā ietekmes uz ietekmes uz vidi/stratēģiskā ietekmes uz vidi/pārrobežu konsultāciju procesu, Espo kontaktpunkta (administratīvā un paziņojuma) līdzšinējā pieredze un izaicinājumi.

Tika panākta vienošanās par turpmāku aktīvu sadarbību ar Lietuvas pārstāvjiem ietekmes uz vidi novērtējuma, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma un pārrobežu konsultāciju un citās jomās gan klātienes, gan neklātienes formā.

Vides pārraudzības valsts biroja un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ekspertu dalība pieredzes apmaiņas seminārā finansēta no pasākuma “Starptautiskā sadarbība labākai vides pārvaldībai” (Reģ. Nr. 1-08/120/2022), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem ietvaros (Vienošanās Nr. 6-1/22/161).