2023. gada maijā noslēdzies biedrības “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” un Vides pārraudzības valsts biroja īstenotais projekts “Rekomendāciju izstrāde alternatīvu un būtiskuma izvērtējumam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/44/2022).

Projekta ietvaros, sadarbojoties ar teritoriju plānotājiem, pašvaldībām, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) izstrādātājiem un SIVN procesā iesaistītajām institūcijām un ekspertiem, tika izstrādāti trīs metodiskie materiāli: 

Ja Jūs vēlaties uzzināt vairāk par SIVN procedūras piemērošanas prasībām un labo praksi, iesakām iepazīties ar vadlīnijām: