EMAS baneris

Pārbaudi – vai Tavas iestādes vai uzņēmuma pārvaldības modelis ir patiesi ilgtspējīgs!

Vides pārraudzības valsts birojs ir izstrādājis dažādus izglītojošus materiālus, kas palīdz uzņēmumiem un organizācijām izprast, vai to darbība un rīcība vides pārvaldības jomā ir ilgtspējīga.

Vides pārvaldības un audita sistēmas (angļu val. - “Eco-Management and Audit Scheme”, EMAS) sertifikāts ir brīvprātīgs instruments maziem un vidējiem uzņēmumiem, dažādu nozaru organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, kas ļauj ilgtspējīgi pārvaldīt ar vidi saistītos jautājumos visās darbības jomās. Ar EMAS sertifikāta būtību var iepazīties Vides pārraudzības valsts birojs sagatavotajā video, kur ietverta svarīgākā informācija par EMAS iegūšanas procesu un galvenajiem ieguvumiem, ko sniedz EMAS sertifikāts.

Vides pārraudzības valsts birojs ir izstrādājis gan infografiku, kurā uzņēmumam ieskatīties un vienkāršotā veidā izprast tās jomas, kuras būtu nepieciešams pilnveidot, gan digitālu testu, kas parāda uzņēmuma ilgtspējas rezultātus EMAS sertifikāta kontekstā. Šajos materiālos ir apkopoti sertifikāta iegūšanas kritēriji un darbības jomas jebkuram darbiniekam saprotamā veidolā. Testa rezultāti atkarīgi no katra darbinieka izpratnes par uzņēmuma darbību un darbinieku iesaiste vides jomas jautājumos ir viens no EMAS sertifikāta auditēšanas aspektiem, tāpēc atkarībā no darbinieka vietas iestādes vai uzņēmuma vadības ķēdē un lēmumu pieņemšanā, tests liecinās par uzņēmuma ilgtspējas rezultātiem.

Savukārt, tie uzņēmumi, kuru testa rezultāti ir pietiekami veiksmīgi, aicināti pieteikties EMAS sertifikāta iegūšanas konsultācijai ar Vides pārraudzības valsts biroju.

Kā dažus piemērus testa jautājumiem var minēt:

  1. Vai Jūsu organizācijā ir izstrādāts dokuments vai vadlīnijas vides politikas jautājumos?
  2. Vai Jūsu organizācijā ir kāds darbinieks, kurš analizē organizācijas radīto ietekmi uz vidi?
  3. Vai darbiniekiem tiek rīkoti izglītojoši semināri par vides ietekmi?

EMAS kā audita rīks ir pieejams visā Eiropas Savienībā. Dažu dalībvalstu uzņēmumiem šī sertifikāta iegūšana sniedz arī kādu monetāru labumu, piemēram, Igaunijā uzņēmumi, kuri ir ieguvuši EMAS sertifikātu, ir atbrīvoti no atkritumu uzglabāšanas nodokļiem. Šobrīd (2023. gada novembra dati) EMAS sertifikātu ir saņēmuši 4 039 uzņēmumi un organizācijas, kā arī 12 847 dažādi uzņēmumu objekti Eiropas Savienībā.

Rakstā norādītās publikācijas izveidotas projekta “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS” – 2023.gads”” (Reģ.Nr.1-08/39/2023) ietvaros, kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem.

LVAF VPVB EMAS logo kopa