Paziņojums par Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma 6.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un Vides pārskata apstiprināšanu

Aizkraukles novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 19. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 328, protokols Nr. 11 “Par Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma 6.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un Vides pārskata apstiprināšanu”.

Ar Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskatu var iepazīties šeit:

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23308 sadaļā Vides pārskats.