Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde 2021. gada 21. jūnijā ir sagatavojusi ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.DA21SI0014, kurā ietverts lēmums piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ierosinātajai darbībai – “Daugavpils lidlauka teritorijas attīstība Augšdaugavas novada Locikos”  (turpmāk tekstā – Paredzētā darbība).

Paredzēto darbību ir plānots īstenot Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 44740020029 un kopējo platību 231,77 ha.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstība ietver nožogojuma, lidostas pasažieru termināla, aviācijas degvielas rezervuāra, perona, tehnikas garāžas un ziemas reaģentu noliktavas, lidmašīnas apkalpošanas angāra, katlu mājas, lidostas administrācijas ēkas, ugunsdzēsības depo, servisa ceļa, ceļu, laukumu, perona, manevrēšanas ceļa, autostāvlaukuma un lidlauka skrejceļa būvniecību.

Uzaicinām Jūs piedalīties ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās apspriešanas sanāksmē, kas notiks 2024. gada 13. martā, plkst. 15:00, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Domes sēžu zālē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, ar iespēju pieslēgties attālināti Zoom platformā, izmantojot saiti  https://us02web.zoom.us/j/81568971064?pwd=SnQ0ZzFMcDVXTlVtcXhWVXFBelZJUT09   vai ievadot nepieciešamos datus - Meeting ID: 815 6897 1064 un Parole: 100037.

Ar sagatavotajiem materiāliem par Paredzēto darbību var iepazīties:

1) Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā (adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) darba laikā;

2) Augšdaugavas novada pašvaldības domes ēkā (adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401) darba laikā;

3) Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldes ēkā (adrese: Skolas iela 15, Naujene, LV 5462) darba laikā;

4) interneta mājaslapās – https://www.daugavpils.lv/ un

https://www.augsdaugavasnovads.lv/

Rakstveida priekšlikumus par Paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām līdz 2024. gada 20. martam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, elektroniskā pasta adrese: pasts@vpvb.gov.lv, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049).

 

Paziņojums publicēts 2024. gada 27. februārī laikrakstā “Latgales laiks” Nr. 16 (3435) un  2024. gada 29.februārī Augšdaugavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Augšdaugavas novada vēstis” Nr.2 (26).