Ietekmes uz vidi novērtējums

PAZIŅOJUMS

2015. gada 29. jūnijā Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta Daugavpils lidostas attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija.

Paredzētā darbība ir Daugavpils (Lociku) lidostas atjaunošana regulāru pasažieru lidojumu apkalpošanai līdz 1500 lidmašīnu gadā, ierosinātāja – SIA “Daugavpils lidosta” (reģ. Nr.41503036354, Kr.Valdemāra 13-207.kab., Daugavpils, LV 5401).

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Eiroprojekts”.

Ar ziņojumu var iepazīties internetā: www.eiroprojekts.lv/Daugavpils un sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

SIA “Daugavpils lidosta”

kontakttālrunis 29277744