Paziņojums par grozījumiem Vācijas Federatīvās Republikas teritorijas attīstības plānā 2019.-2030. gadam saistībā ar vēja parku paplašināšanu Vācijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes rezultātiem

Saskaņā ar Konvencijas "Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā" protokola par stratēģisko ietekmes uz vides novērtējuma 10.pantu Vācijas Federatīvās Republikas Jūras un hidrogrāfijas aģentūra informē par veiktajiem grozījumiem Vācijas Federatīvās Republikas teritorijas attīstības plānā 2019.-2030. gadam saistībā ar vēja parku paplašināšanu Vācijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes rezultātiem.