Paziņojums par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010. – 2030.gadam aktualizācijas 1. redakcijas un Vides pārskata 1. redakcijas publisko apspriešanu

          

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 410 „Par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas 1. redakcijas un  Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) organizē publisko apspriešanu no 2022. gada 19. septembra līdz 21. oktobrim.

Publiskajai apspriešanai tiek nodots:

  1. Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas 1. redakcija (turpmāk – Attīstības stratēģija); 
  2. Attīstības stratēģijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakcija.

Plašāka informācija pieejama: