PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOŠANAS DOKUMENTA “KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021. – 2027.GADAM” PIEŅEMŠANU

 

Plānošanas dokumenta nosaukums un datums – “Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2021. – 2027. gadam” (apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2022. gada 31. maija sēdē).

Plānošanas dokumenta izstrādātājs – Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, reģ. nr. 90002183562, juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801, biroja adrese (pasta sūtījumiem): Valguma iela 4a, Rīga, LV 1048. Tālrunis: +371 67331492, e-pasts: pasts@kurzemesregions.lv.

Plānošanas dokumenta pieejamība - Ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmu 2021. – 2027.gadam, vides pārskatu, atzinumu par vides pārskatu, kā arī informatīvo ziņojumu par pieņemto Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmu 2021. – 2027.g., tai skaitā informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai, iespējams iepazīties: