Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 2022. gada 10. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 401/15, kas paredz nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, un Vides pārskata projektu.

Abus dokumentus izstrādājusi SIA “Grupa93” (Torņa iela 4, IIC-202, Rīga, LV-1050, e-pasts: info@g93.lv, tālr.: 27373939, www.grupa93.lv) sadarbībā ar Liepājas pilsētas būvvaldes speciālistiem.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2022. gada 25. novembra līdz 22. decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme, kurā lokālplānojuma izstrādātāji iepazīstinās ar plānojuma risinājumiem, notiks video konferences režīmā 12. decembrī plkst. 17.00, izmantojot Zoom platformu, kā arī tiks pārraidīta Liepājas valstspilsētas Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju Zoom sarunai, aicinām līdz 11. decembra plkst. 12.00 reģistrēties, aizpildot elektronisku anketu: ej.uz/klaipedas138planojums

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties:

  • pašvaldības tīmekļvietnes www.liepaja.lv sadaļā: Iedzīvotāju līdzdalība – Publiskās apspriešanas;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17049;

  • klātienē Peldu ielā 5, ēkas 1. stāva foajē iestādes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt līdz 2022. gada 22. decembrim (ieskaitot):

  • elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
  • iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai nosūtot uz elektronisko pastu: buvvalde@liepaja.lv.

Plašāk par lokālplānojumu un priekšlikumu izteikšanas iespējām skatīt pašvaldības tīmekļvietnē: www.liepaja.lv/aktualas-apspriesanas

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju Uģi Kauguru, e-pasts: ugis.kaugurs@liepaja.lv , tālr. 63404749.