Vides pārraudzības valsts birojs informē par Vācijas Federatīvās Republikas Jūras un hidrogrāfijas aģentūras oficiālo paziņojumu par  pilnveidotā Vācijas Federatīvās Republikas jūras telpisko plānojuma Ziemeļjūras un Baltijas jūras Vācijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (turpmāk - Plānošanas dokuments) apstiprināšanu.

Vācijas Federatīvās Republikas Jūras un hidrogrāfijas aģentūras informatīvā vēstule par Plānošanas dokumentu un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem ir pieejama