Liepājas valstspilsētas dome 2022. gada 17. februārī pieņēma lēmumu Nr. 61/3, kas paredz nodot atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai pilnveidoto lokālplānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijai (2. redakciju).

 

Izstrādātājs: SIA “UPB Projekti” (Dzintaru iela 17, Liepāja, tālr. 63427009, www.upbprojekti.lv).

Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. 

 

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2022. gada 20. jūnija līdz 2022. gada 19. jūlijam.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks video konferences režīmā 5. jūlijā plkst. 17.00, izmantojot Zoom platformu, kā arī tiks pārraidīta Liepājas valstspilsētas Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju Zoom sarunai, aicinām līdz 4. jūlijam reģistrēties, nosūtot pieteikumu ar savu vārdu, uzvārdu un pārstāvošo nozari uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv.

 

Ar lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas materiāliem var iepazīties:

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt līdz 2022. gada 19. jūlijam (ieskaitot):

  • iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai nosūtot uz elektronisko pastu: buvvalde@liepaja.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
  • elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Klātienes pieņemšana jautājumu un konsultāciju sniegšana iespējama pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni: 63404725.

 

Kontaktpersonas:

  • Lokālplānojuma izstrādes vadītājs: Uģis Kaugurs, e-pasts: ugis.kaugurs@liepaja.lv, tālrunis: 63404749.
  • Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “UPB Projekti” projekta vadītāja Lāsma Lediņa, e-pasts: lasma.ledina@upb.lv