Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 29. punkta prasībām, Jūrmalas dome sniedz šādu informāciju:

  1. Plānošanas dokumenta nosaukums un datums – Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 2023.-2029. gadam (apstiprināts ar Jūrmalas domes 15.09.2022. lēmumu Nr. 409).
  2. Plānošanas dokumenta izstrādātājs – Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67997350, e-pasts: pasts@jurmala.lv, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietne: www.jurmala.lv. Plānošanas dokumenta Vides pārskata izstrādātājs – vides jomas eksperte Inga Gavena, adrese: Upeņu iela 10, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, tālruni: 29545377, e-pasts: inga.gavena@gmail.com.
  3. Ar plānošanas dokumentu un tā sastāvā esošo Vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par apstiprināto Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 2023.-2029. gadam, atzinumiem par vides pārskatu, kā arī informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai iespējams iepazīties Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv sadaļā “Attīstība”.