Pārrobežu stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

22.02.2022. 

Saskaņā ar Konvencijas "Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā" protokola par stratēģisko ietekmes uz vides novērtējuma 10.pantu Lietuvas Republikas Enerģētikas ministrija informē par Lietuvas Republikas Inženiertehniskās infrastruktūras attīstības plāna Lietuvas teritoriālās jūras teritorijā un/vai Lietuvas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā Baltijas jūrā (Engineering Infrastructure Development Plan for Marine Area of the Lithuania’s Territorial Sea and (or) the Exclusive Economic Zone of the Republic of Lithuania in the Baltic Sea) (turpmāk – Plānošanas dokuments) ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātu sabiedrisko apspriešanu.Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Enerģētikas ministrijas 2021. gada 20. decembra paziņojumu Nr. (14)-D8€-7878 , ko Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) ir saņēmis 2021. gada 20. decembrī, informējam, ka ir uzsākta sabiedriskā apspriešana stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros, kas tiek veikts Plānošanas dokumentam un tā vides pārskatam. 

Birojs jau iepriekš ir informējis Lietuvas Republikas Vides ministriju par Latvijas Republikas nodomu piedalīties pārrobežu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma konsultācijās, jo Plānošanas dokumenta īstenošanai var būt ietekme arī uz Latvijas teritoriju.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma dokumentācija, tostarp vides pārskata kopsavilkums latviešu valodā, ir pieejams tīmekļa vietnē:  https://bit.ly/3memyyb.

Sabiedriskā apspriešana notiks attālināti 2022. gada 3. februārī plkst. 10:00.  Lai piedalītos sabiedriskās apspriešanas sanāksmē tiešsaistē, Lietuvas Republikas Enerģētikas ministrijas norādījusi saiti: https://tinyurl.com/BalticWind-Concept-LT.