Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk - Birojs) informē, ka ir uzsākta vēja parka būvniecības līdz 6 vēja elektrostacijām Lietuvā Akmenes rajona pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā, C1 zonā, Lietuvas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana, kas notiks laika posmā no 2022. gada 28. jūlija līdz 2022. gada 28. augustam.

Saskaņā ar Lietuvas Republikas Vides ministrijas, darbības ierosinātāja “Windfarm Akmenė Two” UAB un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavotāja “Nomine Consult” UAB sniegto informāciju paredzētās darbības ietvaros plānots uzstādīt līdz 6 vēja elektrostacijām (turpmāk – VES) (atkarībā no modeļa VES augstums plānots no 230 m līdz 240,5 m, VES torņu augstums no 149 m līdz 161 m, rotora diametrs no 158 m līdz 170 m, katras VES ražošanas jauda no 6,1 MW līdz 7,2 MW. Tuvāko VES plānots izvietot aptuveni 800 m attālumā no Lietuvas Republikas – Latvijas Republikas robežas.

Lietuvas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2022. gada 16. augustā plkst.17:00 Zoom platformā (temats: Transboundary EIA of the wind power plants in Akmene district municipality, laiks 16.08.2022  plkst.17:00 Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98728145322 (Meeting ID: 987 2814 5322)). Sanāksmē tiks nodrošināti tulka pakalpojumi.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2022. gada 28. augustam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045, vpvb@vpvb.gov.lv, tālrunis 67321173.

Pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums angļu valodā, tā kopsavilkums un prezentācija latviešu valodā ir pieejama Biroja tīmekļvietnē www.vpvb.gov.lv, kur Paredzētās darbības projektam izveidota projekta kartīte daļas “Pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējums” sadaļā “Pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumu projekti” ar nosaukumu “Vēja parku izbūve Lietuvas Republikas teritorijā Akmenes rajona pašvaldībā”).

Prezentācija

Kopsavilkums