Ietekmes uz vidi novērtējums

PAZIŅOJUMS

par veloceliņa „Vecāķi-Lilaste” ietekmes uz dabas parku „Piejūra” novērtējumu

2016. gada 23. decembrī Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr. 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) ir iesniegta papildu informācija veloceliņa „Vecāķi-Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) „dabas parks „Piejūra”” novērtējumam.

Projektējamais veloceliņš Vecāķi-Kalngale-Garciems-Garupe-Carnikava-Gauja-Lilaste ~20 km kopgarumā gandrīz visā garumā atrodas Carnikavas novadā un nedaudz skar Rīgas teritoriju Vecāķos. Tas ir plānots kā labiekārtots veloceliņš ar cieto segumu 2,5-3 m platumā, apgaismojumu, ceļazīmēm un atpūtas laukumiņiem. Ir novērtētas divas pamatalternatīvas ar lokālām modifikācijām un identificēta trase un tehniskie risinājumi, kas nekaitē dabas parkam un vienlaikus ir optimāli veloceliņa lietotājiem.

Biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2013. gada 16. oktobrī.

Darbības ierosinātājs ir Carnikavas novada dome (Stacijas iela 5, LV-2163 Carnikava, tālr. 67993814, dome@carnikava.lv, www.carnikava.lv), bet skartā pašvaldība ir arī Rīga (www.riga.lv).

Veloceliņu projektē AS „Ceļuprojekts”, bet novērtējumu izstrādājusi SIA „Latekoil” (Bezdelīgu iela 12, LV-1048 Rīga).

Ar papildināto novērtējumu var iepazīties: http://www.latekoil.lv/velocels/.

Kontakttālrunis:

292 777 44