Ietekmes uz vidi novērtējums

Publicēts 2016.gada 19.aprīlī "Rīgas Apriņķa Avīzē" Nr.29 (8656)

PAZIŅOJUMS

2016. gada aprīlī ir izstrādāts Veloceliņa „Vecāķi-Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas parks „Piejūra”” novērtējums. Tiek uzsākta tā sabiedriskā apspriešana.

Projektējamais veloceliņš Vecāķi-Kalngale-Garciems-Garupe- Camikava-Gauja-Lilaste -20 km kopgarumā gandrīz visā garumā atrodas Carnikavas novadā un nedaudz skar Rīgas teritoriju Vecāķos. Tas ir plānots kā labiekārtots veloceliņš ar cieto segumu 2,5-3 m platumā, apgaismojumu, ceļazīmēm un atpūtas laukumiņiem.

Biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2013. gada 16.oktobrī.

Darbības ierosinātājs ir Carnikavas novada dome (tālr. 67993814, dome@camikava.lv, www.carnikava.lv).

Novērtējumu izstrādājusi SIA „Latekoil”, Raņķa dambis 31, LV- 1048 Rīga.

Ar novērtējumu var iepazīties:

un sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr. 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv no 19. aprīļa līdz 19. maijam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2. maijā plkst. 18:00 Carnikavas tautas namā „Ozolaine”, Jūras ielā 1A.

Kontakttalrunis: 292 777 44