Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 29.punkta prasībām, Ventspils valstspilsētas pašvaldība sniedz šādu informāciju:

  1. Plānošanas dokumentu nosaukums un datums - Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgā ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) un Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgā attīstības programma 2021.-2027. gadam (turpmāk – Programma) (apstiprinātas ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 17.novembra lēmumu Nr.202 (protokola Nr.20; 25.§) un Ventspils novada domes 2022.gada 17.novembra lēmumu (protokols Nr.32; 1.§).
  2. Plānošanas dokumentu izstrādātājs – SIA “KPMG Baltics”, adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, tālrunis: 67038000, e-pasts: kpmg@kpmg.lv, uzņēmuma interneta tīmekļa vietne: http://www.kpmg.lv. Stratēģijas Vides pārskata izstrādātājs – SIA “Enviroprojekts”, adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, tālrunis: 29262684, e-pasts: info@enviro.lv, uzņēmuma interneta tīmekļa vietne: http://www.enviro.lv/.
  3. Ar plānošanas dokumentiem un Stratēģijas Vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par apstiprināto Stratēģiju, atzinumiem par Vides pārskatu, kā arī informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai iespējams iepazīties:
  • darba laikā Ventspils domes administrācijas Ekonomikas un iepirkumu nodaļā (Jūras iela 36, Ventspils);
  • Ventspils novada domē (Skolas iela 4, Ventspils);
  • Ventspils valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspils.lv sadaļā “Pārvalde” – “Publiskie dokumenti” – “Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un programma”;
  • Ventspils novada pašvaldības tīmekļvietnē https://ventspilsnovads.lv/ sadaļā “Publikācijas” – “Attīstības plānošana”;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas portālā geolatvija.lv.

Ventspils domes administrācijas Ekonomikas un iepirkumu nodaļas vadītājs A. Galindoms, tālrunis 636 01192, e-pasts: ekonomika@ventspils.lv