Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA“ENETE”paredzētajai darbībai – Visu veidu nebīstamu plastmasas atkritumu  - PE, PVC, PP, HDPE, LDPE, PET pudeles u.c. (atkritumu klases 020104, 070213, 150102, 191204, 200139) pārstrādei īpašumā “Dziļā Vāda”, kadastra apzīmējums 56760080243, Mežāres pagastā, Krustpils novadā.

Visu veidu nebīstamu plastmasas atkritumu - PE, PVC, PP, HDPE, LDPE, PET pudeles u.c. (atkritumu klases 020104, 070213, 150102, 191204, 200139) pārstrāde īpašumā “Dziļā Vāda”, Mežāres pagastā, Krustpils novadā (SIA ENETE).