Studenti

Sadarbība augstākās izglītības jomā

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes 3. kursa studenti mācību procesa ietvaros šā gada 21. februārī viesojās Vides pārraudzības valsts birojā un iepazinās ar Biroja atbildības jomām un lomu vides aizsardzības institucionālajā sistēmā Latvijā, kā arī Biroja pārstāvniecību Eiropas Savienības institūcijās brīvprātīgo vides pārvaldības instrumentu jomās.

Tikšanās laikā tika pārrunātas tādas jomas kā:

  • ietekmes uz vidi novērtējuma un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma mērķi, normatīvais regulējums un veikšanas kārtība,
  • investīciju projektu kā vēja elektrostaciju galvenie ietekmes uz vidi novērtējuma principi (zemāk attēlā),
  • vides aizsardzības principi amonija nitrātu minerālmēslu uzraudzībā,
  • vides institūciju administratīvo aktu apelācijas institūcijas pienākumi un loma,
  • ieskats brīvprātīgo vides instrumentu (Eiropas Savienības ekomarķējums, Vides vadības un audita sistēma (EMAS)) pārraudzībā.
VES ietekmes

Birojs ir gandarīts, ka studentu interese par ekosistēmu bija liela un uzdoto jautājumu loks par vides aspektiem ļoti plašs, kas aptvēra ne tikai notikumus rūpniecisko avāriju novērtēšanas jomā Latvijā, bet arī citviet pasaulē.

Lai izglītotu topošos speciālistus vides aizsardzības jautājumos un nodrošinātu viņiem prakses vietas Latvijā, uzsāktā sadarbība tiks turpināta.

Zemāk piedāvājam iepazīties ar atbilžu apkopojumu par studentu sākotnējo viedokli par galvenajām Vides pārraudzības valsts biroja funkcijām un uzdevumiem.

Studenti VPVB funkcijas