Vides pārraudzības valsts biroja  direktora vietniecei, Piesārņojuma novērtēšanas daļas vadītājai Indrai Kramzakai, pasniegts Ministru kabineta Atzinības raksts

2024. gada 20. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā svinīgajā ceremonijā mūsu kolēģei, Vides pārraudzības valsts biroja ilggadējai darbiniecei - direktora vietniecei, Piesārņojuma novērtēšanas daļas vadītājai Indrai Kramzakai, pasniegts Ministru kabineta Atzinības raksts par piesārņojuma novērtēšanas sistēmas izveidi un tās darbības nodrošināšanu Latvijā, kā arī profesionālu pārstāvību administratīvajās tiesās.

Lepojamies un sveicam mūsu kolēģi!

Vides pārraudzības valsts biroja  direktora vietniecei, Piesārņojuma novērtēšanas daļas vadītājai Indrai Kramzakai, pasniegts Ministru kabineta Atzinības raksts