Vides pārraudzības Valsts birojs (VPVB) ir veicis klientu aptaujas mērījumu, lai noskaidrotu kā tiek vērtēts darbs un sniegto pakalpojumu kvalitāte, kā arī, lai īstenotu Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" 27. punktā noteikto "Pakalpojuma turētājs vismaz reizi trijos gados veic klientu apmierinātības mērījumu, kura rezultātus trīs mēnešu laikā pēc mērījuma beigām publicē pakalpojuma turētāja oficiālajā tīmekļvietnē":

2022. gada Aptaujas mērījumu rezultāti