Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa

Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības tendences pēdējo mēnešu laikā un valdības ieteikumus iespēju robežās visus procesus organizēt attālināti, lai mazinātu inficēšanās risku, rūpētos par iestādes darbinieku veselību un nodrošinātu iestādes darbības nepārtrauktību, Vides pārraudzības valsts birojs līdz 2022.gada 28.februārim apmeklētājus klātienē nepieņem un aicina iedzīvotājus un uzņēmumus izvēlēties attālinātu pakalpojumu saņemšanu.

Konsultācijas pie Vides pārraudzības valsts biroja speciālistiem iespējams saņemt rakstot e-pastu uz iestādes oficiālo e-pasta adresi : vpvb@vpvb.gov.lv vai zvanot pa tālruni +371 67321173

Dokumentus Vides pārraudzības valsts birojā var iesniegt:

  1. elektroniski, portālā Latvija.lv, izmantojot aktivizētu e-adresi (E-adrese (primārais saziņas kanāls)) un oficiālo e-pasta adresi : vpvb@vpvb.gov.lv;
  2. pa pastu vai personīgi Vides pārraudzības valsts birojā  (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045).

Dokumentus, kuri ir iepriekš sagatavoti un  atnesti personīgi, lūdzam atstāt pastkastē, kas atrodas aiz (blakus) ieejas durvīm kreisajā pusē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.  Liela apjoma dokumentu (ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumi, vides pārskati, rūpnieciskā avārija riska programmas, drošības pārskati u.c.) iesniegšanu lūdzam laikus saskaņot zvanot pa tālruni +371 67321173.

Vides pārraudzības valsts birojs atgādina, ka dokumenta juridiskais spēks (oficiāli iesniegts dokuments) ir tad, ja tas satur iesniedzēja parakstu (pašrocīgi, ja tas ir papīrformātā vai drošu elektronisko parakstu, ja tiek nosūtīts uz iestādes oficiālo e-pasta adresi : vpvb@vpvb.gov.lv), izņēmums ir tad, ja iesniegumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas portālā Latvija.lv.