Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izskata iesniegumus par apstrīdētajiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotības iestāžu izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešams personas iesniegums. Iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu norāda:
  1) kuru administratīvo aktu apstrīd;
  2) kādā apjomā administratīvo aktu apstrīd;
  3) lūgumu.

  Iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu var norādīt arī administratīvā akta apstrīdēšanas motīvus, kā arī izteikt viedokli par izlīguma noslēgšanas iespēju un iespējamiem izlīguma noteikumiem.

  Iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu tā iesniedzējs var atsaukt līdz brīdim, kad augstāka iestāde pieņēmusi lēmumu par šo aktu vai iestāde, kas izdevusi apstrīdēto administratīvo aktu, ir izdevusi jaunu administratīvo aktu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas VPVB, pamatojoties uz personas iesniegumu pieņem lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vides aizsardzības jomā un par pieņemto lēmumu paziņo administratīvā procesa dalībniekiem.