Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nodrošināt Iesniegumu likumā ietverto sabiedrības līdzdalības iespēju – priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšanu par VPVB pārvaldīto jomu, tai skaitā par iestādes darbu. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojumu pieteikšanai.

Procesa apraksts

  1. Iesnieguma iesniegšana
    Persona sagatavo priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu brīvā formā un iesniedz to VPVB uz e-adresi, klātienē, nosūta pa pastu, e-pastu (tajā skaitā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), portālu latvija.lv.

  2. Iesnieguma apstrāde
    Iesniegums tiek reģistrēts un novirzīts speciālistam atbilstoši kompetencei. Atbildīgais speciālists izvērtē iesniegumu un sagatavo iesniedzējam atbildi (ja nepieciešams).

  3. Atbildes sniegšana
    Iesniedzējam atbilde tiks sniegta saskaņā ar Iesnieguma likumu un Oficiālās elektroniskās adreses likumu viņa izvēlētajā veidā – uz e-adresi, pa pastu, e-pastu (tai skatā parakstīta ar drošu elektronisko parakstu) un personīgi.