Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

VPVB interneta tīmekļa vietnē jebkura persona var iepazīties ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu izdotajām atļaujām un lēmumiem A, B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu pieejams kā iestādes e-pakalpojums.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei:

    https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/atlauju-un-…

Saņemt pakalpojumu