Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

VPVB interneta tīmekļa vietnē var iepazīties ar Eiropas Komisijas izstrādāto nozaru labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) vadlīnijām.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojums pieejams kā iestādes e-pakalpojums.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei:

    https://www.vpvb.gov.lv/lv/vadlinijas

Saņemt pakalpojumu