Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Veicināt vides aizsardzības, resursu racionālas izmantošanas un sabiedrības vides izglītības un informēšanas pasākumu pilnveidošanu un uzlabošanu uzņēmumos un organizācijās, kas brīvprātīgi iesaistās sistēmā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Regulas (EK) Nr.1221/2009 (turpmāk - EMAS Regula) 5.panta 2.punktu organizācijai jāiesniedz VPVB reģistrācijas pieteikums, kurā iekļauj apstiprinātu vides deklarāciju elektroniskā vai drukātā formā; EMAS Regulas 25.panta 9.punktā minēto deklarāciju, ko parakstījis vides verificētājs, kurš apstiprināja vides deklarāciju; aizpildītu veidlapu, kurā ir vismaz obligāti sniedzamā informācija, kas noteikta EMAS Regulas VI pielikumā. Pieteikumu aizpilda valsts valodā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc reģistrācijas pieteikuma saņemšanas VPVB reģistrē organizāciju un piešķir tai reģistrācijas numuru, ievērojot nosacījumus saskaņā ar EMAS Regulas 13. panta 2. punkta a) - f)apakšpunktu. Atbilstoši EMAS Regulas 13.panta 3.punktam VPVB informē organizāciju par tās reģistrēšanu un izsniedz organizācijai tās reģistrācijas numuru un EMAS logotipu, vai arī atsaka organizācijas reģistrāciju EMAS Regulas 4. un 5. punktā noteiktajos gadījumos, ievērojot 6. punktā noteikto.