26.11.2021.

21.10.2019. Dānijas Vides  aģentūra ir informējusi Latviju par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu Aflandshage vēja elektrostaciju (VES) parka izbūvei jūrā 65 km2 platībā  Øresundā uz dienvidiem no Amager. Kopējā VES parka jauda plānota 250MW. Atbilstoši sniegtajai informācija pašlaik VES turbīnu tips nav noteikts, taču plānots, ka to jauda būs no 4 līdz 10 MW. Atkarībā no izvēlēto vēja turbīnu lieluma un kopējās uzstādītās jaudas vēja ģeneratoru parka teritoriju veidos no 25 līdz 63 vēja turbīnām ar kopējo augstumu līdz 220 m lielākajām turbīnām (ja tiks uzstādītas 25 VES , tad  katras  jauda plānota 10 MW, ja 63 VES, tad katras jauda - 4 MW).


Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019. gada 20. novembrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 25.10.2019