10.10.2022.

Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūrai.

 

Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra ar 2022. gada 6. septembra paziņojumu ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu plānotā atkrastes vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parka Baltic Offshore Epsilon” būvniecībai Baltijas jūrā, Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

Saskaņā ar iesniegto informāciju, projekta realizācijas vieta atrodas 31 kilometru attālumā uz dienvidrietumiem no Gotska Sandön un 60 kilometru attālumā no Fårö (salas uz ziemeļiem no Gotlandes), 67 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Långviksskär (Stokholmas arhipelāgs) Atkrastes VES parkā Baltic Offshore Epsilon” plānots uzstādīt līdz 184 VES ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 3000 MW. VES maksimālais augstums līdz 330 m. VES parka izvietošanai nepieciešamā platība plānota 678 km2.

Rakstiskus komentārus un viedokli par plānoto projektu un pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2022.gada 30. septembrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai pasts@vpvb.gov.lv.