07.06.2022. Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra ar  2022. gada 3. jūnija vēstuli NV-05873-22  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu Deep Wind Offshore DWO Sweden AB plānotajam projektam – atkrastes vēja elektrostaciju parka  “Erik Segersäll” būvniecībai Baltijas jūrā, Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kas atrodas 42 kilometrus uz rietumiem no Huvudskär un 32 kilometrus uz dienvidiem no Gotska Sandön.  Saskaņā ar  sniegto informāciju plānota jūras vēja elektrostaciju (VES) parka būvniecību, uzstādot no 240 līdz 300 VES ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 5000 līdz 6000 MW (katra 20 – 25 MW), VES maksimālais augstums līdz 370 m, rotora diametru līdz 350 m). VES parka izvietošanai nepieciešamā platība plānota 1098 km2.

Rakstiskus komentārus un viedokli par Deep Wind Offshore DWO Sweden AB plānoto projektu un ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2022.gada 10. augustam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai pasts@vpvb.gov.lv.