27.10.2022.

Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūrai. 

23.09.2022.

Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra ar 2022. gada 21. septembra paziņojumu ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu plānotā atkrastes vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parka “Södra Victoria” būvniecībai Baltijas jūrā, Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

Saskaņā ar iesniegto informāciju, projekta realizācijas vieta atrodas Baltijas jūras dienvidaustrumos, aptuveni 70 km attālumā uz dienvidaustrumiem no Olandas Öland salas, aptuveni 90 km attālumā uz ziemeļrietumiem no Polijas ziemeļu krasta un 130 km attālumā uz austrumiem no Bornholmas. Atkrastes VES parkā Södra Victoria plānots uzstādīt līdz 100 VES ar parka kopējo ražošanas jaudu 1500 – 2000 MW. VES maksimālais augstums līdz 295 m. VES parka izvietošanai nepieciešamā platība plānota 174 km2.

Rakstiskus komentārus un viedokli par plānoto projektu un pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2022.gada 21. oktobrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai pasts@vpvb.gov.lv.