14.03.2023. Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra ar  2023. gada 13.marta vēstuli Nr. NV-02330-23 (paziņojums)  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu Simply Blue Group  plānotajam projektam – atkrastes vēja elektrostaciju parka  “Herkuless būvniecībai Baltijas jūrā, Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kas atrodas 60 km attālumā uz dienvidaustrumiem no salas Gotska Sandēne Gotska sandön salas. Atkrastes VES parkā Herkuless plānots uzstādīt līdz 121 VES ar parka kopējo ražošanas jaudu 2,4 GW. VES maksimālais augstums līdz 360 m. VES parka izvietošanai nepieciešamā platība plānota 1078 km2. Saskaņā ar sniegto informāciju, atsevišķas VES parkā Herkuless turbīnas tiks savienotas, izmantojot iekšējo kabeļu tīklu, kas pārvadīs saražoto enerģiju uz vienu vai vairākām jūras apakšstacijām, kur elektroenerģija tiks pārveidota augstspriegumā, pārvadīta krastā caur vienu vai vairākiem jūras kabeļiem, kas savienota ar Zviedrijas pārvades tīklu.

Rakstiskus komentārus un viedokli par Simply Blue Group plānoto projektu un ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2023.gada 17. aprīlim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai pasts@vpvb.gov.lv.