08.07.2020Lielbritānijas Nacionālās infrastruktūras plānošanas  inspekcija ar 2020. gada 8.jūlija oficiālu paziņojumu (EN010012-002286) informējusi Saizvelas C (Sizewell C) atomelektrostacijas izbūves Leistonā, Safolkas grāfistē, Anglijā projekta tālāku virzību.

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991. gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” prasībām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 31.10.2019. ir saņēmusi Lielbritānijas 2019. gada 31. oktobra oficiālu paziņojumu par jaunas Saizvelas C (Sizewell C) atomelektrostacijas izbūvi Leistonā, Safolkas grāfistē, Anglijā un lūgumu sniegt viedokli par iesaistīšanos ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā. 

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu atomelektrostaciju, kas sastāvēs no diviem reaktoriem ar kopējo paredzamo ražošanas jaudu aptuveni 3 240 MW. Paredzētās darbības norises vieta atrodas uz ziemeļiem no esošās Sizewell B spēkstacijas Safolkas krastā un uz ziemeļaustrumiem no Leistonas pilsētas Anglijā. Plānotais atomelektrostacijas un ar to saistīto objektu izbūves laiks norādīts 9-12 gadi, ekspluatācijas laiks – apmēram 60 gadi.


Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2019. gada 4. decembrimvpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Vides pārraudzības valsts biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.


Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 09.07.2020