02.10.2020. Dānijas Vides un pārtikas ministrija   ar  2020. gada 15. septembra vēstuli Nr. 2018-15220, atbilstoši 1991. gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” prasībām, sniegusi informāciju par  papildus jaunu aizsargājamām jūras teritoriju noteikšanu Ziemeļjūrā un Baltijas jūra  Bornholmas apkārtnē (pirms sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas).


Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 02.10.2020