10.03.2022. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūrai.

02.02.2022. Zviedrijas Vides aizsardzības aģhentūra ar  2022. gada 21. janvāra vēstuli NV-00618-22  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu Njordr Offshore Wind AB plānotajam projektam -  jūras vēja elektrostaciju parka  "Baltic Offshore Delta” izveidei Baltijas jūrā, Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kas atrodas 65 kilometrus uz dienvidiem no Ālandu salām un 100 kilometrus uz ziemeļiem no Fårö Gotlandē.  Saskaņā ar  sniegto informāciju plānota jūras vēja elektrostaciju (VES) parka būvniecību, uzstādot līdz 300  VES ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 5000 MW (katra 20 MW VES maksimālais augstums līdz 330 m, rotora diametru līdz 263 m). VES parka izvietošanai nepieciešamā platība plānota 1064 km2.

 


Rakstiskus komentārus un  viedokli par  Njordr Offshore Wind AB plānoto projektu un  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2022.gada 8. martam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai pasts@vpvb.gov.lv.