​27.10.2023.

19.09.2023.

Vides pārraudzības valsts birojs  informē, ka ir  uzsākta “Saare Wind Energy” OÜ plānotā vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parka būvniecības projekta Rīgas jūras līcī  pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Igaunijas Republikas Klimata ministrija pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) procedūras ietvaros ir iesniegusi projekta ““Saare Wind Energy” OÜ jūras vēja parka izbūve Rīgas jūras līcī Igaunijas Republikas teritoriālajos ūdeņos” IVN ziņojumu angļu valodā un tā kopsavilkumu latviešu valodā

Rakstiskus komentārus un viedokli par pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2023. gada 23. oktobrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, tālrunis 67321173.

10.06.2021. Vides pārraudzības valsts birojs  nosūtīja programmas ietekmes uz vidi novērtējumam  sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus Igaunijas Republikas Vides ministrijai saistībā ar “Saare Wind Energy” OÜ plānoto projektu.

30.04.2021. Paziņojums par priekšlikumu sniegšanas iespēju vēja elektrostaciju parka būvniecības projekta, kas paredzēts Rīgas jūras līcī Igaunijas Republikas teritoriālajos ūdeņos, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumam

Atsaucoties uz Igaunijas Republikas Vides ministrijas 2021. gada 15. aprīļa paziņojumu Nr. 7-12/20/2555-24, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka ir uzsākta vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parka būvniecības projekta Rīgas jūras līcī, Igaunijas Republikas teritoriālajos ūdeņos, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un programmas ietekmes uz vidi novērtējumam apspriešana, kuras ietvaros arī Latvijas sabiedrība var sniegt priekšlikumus saistībā ar ietekmes aspektiem, ko Igaunijai būtu nepieciešams ņemt vērā, izvirzot nosacījumus ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai.

Paredzētā darbība ir “Saare Wind Energy” OÜ 100 VES (rotora diametrs 250-280 m, maksimālais augstums līdz 310 metriem) būvniecība ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 1400 MW. VES parka izvietošanai nepieciešamā platība plānota ~ 196 km2 Sāremā salas rietumu piekrastē, Rīgas jūras līcī, Igaunijas Republikas teritoriālajos ūdeņos. Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā paredzēts izbūvēt elektropārvades kabeļu līnijas.

Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var iepazīties Biroja tīmekļa vietnē. Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2021. gada 4. jūnijam: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.


07.09.2020. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Igaunijas Republikas Vides ministrijai saistībā ar “Saare Wind Energy” OÜ plānotajam projektam, kas ir  jūras vēja elektrostacijas parka izveidi Rīgas jūras līcī.


03.07.2020. Igaunijas Republikas Vides ministrija ar  2020. gada 7. februāra vēstuli No 7-12/200/13-2  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu Saare Wind Energy  plānotajam projektam, kas ir  jūras vēja elektrostacijas parka izveidi Rīgas jūras līcī.  Saskaņā ar  sniegto informāciju plānota jūras VES parka būvniecību, uzstādot 100 VES ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 600 MW (katra 6 MW). VES parka izvietošanai nepieciešamā platība plānota 154,4 km2. Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā paredzēts izbūvēt elektropārvades kabeļu līniju no jūras VES parka līdz Igaunijai (projekta attīstītājs apsver iespēju veidot pieslēgumu arī Latvijas teritorijā, taču šāda iespēja pašlaik nav vērtēta). Jūras VES parku plānots izvietot apmēram 10 - 27 km attālumā no Sāremā salas rietumu krasta.


Rakstiskus komentārus un  viedokli par Saare Wind Energy  plānoto projektu  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020.gada 27.augustam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 30.04.2021