27.06.2019. Vides pārraudzības valsts birojs ir saņēmis Igaunijas Republikas Vides ministrijas 2019.gada 27. jūnija paziņojumu Nr.7-12/19/2756-2, ar kuru tā informē, ka ir uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra smilts  ieguvei atradnē "Massiaru II sand quarrry"  Igaunijas Republikas teritorijā Pērnavas novadā  aptuveni 4 km attālumā no Latvijas - Igaunijas robežas. (Paredzētās darbības ierosinātājs Osaühing Eesti Killustik).


Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 25.07.2019