21.05.2020. Igaunijas Republikas Vides ministrija ar 2020. gada 21. maija vēstuli Nr. 7-12/20/1786-3 ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu AS "YIT Eesti”  paredzētajai darbība - smilts ieguvei Kiusumetsa karjerā Pērnavas apriņķī Hēdemēstes pagastā (kadastra numurs 20301:002:0472), Igaunijas Republikas teritorijā aptuveni 10 m attālumā no Latvijas - Igaunijas robežas. Derīgos izrakteņus plānots iegūt 17,84 ha platībā (karjera platība 18,92 ha). Gadā plānots iegūt 48 tūkstoši m3 smilts. Karjeru plānots izstrādāt 15 gadu laikā.


Rakstiskus komentārus un  viedokli par AS "YIT Eesti”paredzēti  darbību un ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020.gada 6.jūlijam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 05.06.2020