27.03.2020.


18.02.2020. Igaunijas Republikas Vides ministrija ar  2020. gada 7. februāra vēstuli No 7-12/200/13-2  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu “Tuuletraal” OÜ plānotajam projektam, kas ietver gan  jūras vēja elektrostacijas parka, gan jūras akvakultūras attīstības infrastruktūras izveidi Rīgas jūras līcī. Saskaņā ar  sniegto informāciju plānota jūras VES parka būvniecību, uzstādot 76 VES ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 380 MW (katra 5 MW) un jūras akvakultūras infrastrukūras attīstību (31 zonu gliemeņu audzēšanai). Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā paredzēts izbūvēt elektropārvades kabeļu līniju no VES parka līdz Lēnes apriņķim (projekta attīstītājs apsver iespējas veidot pieslēgumu arī Latvijai). Jūras VES parku plānots izvietot apmēram 24 - 30 km attālumā no Igaunijas Republikas krasta.


Rakstiskus komentārus un  viedokli par Tuuletraal” OÜ plānoto projektu  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020.gada 20.martam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 27.03.2020