10.08.2023.

Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Lietuvas Republikas Vides ministrijai.

30.06.2023. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar 2023. gada 29. jūnija paziņojumu ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu UAB “Biržų vėjas” paredzētajai darbībai “Vēja parka (līdz 35 vēja elektrostaciju) būvniecība un ekspluatācija Biržu rajona pašvaldības Panevėžys apakšrajona Nemunėlis Radviliškis un Parovėja ciemu apkārtnē” (turpmāk – Projekts). Saskaņā ar iesniegto dokumentāciju paredzētā darbība ir vēja elektrostaciju parka būvniecība līdz 35 vēja elektrostacijām (katras jauda līdz 7,5 MW, torņa augstums līdz 180 m, rotora diametrs līdz 180 m, augstākais punkts līdz 270 m) Biržu rajona pašvaldības Panevėžys apakšrajona Nemunėlis Radviliškis un Parovėja ciemu apkārtnē. Projekta norises vieta tuvākajā punktā atrodas apmēram 0,88 km attālumā no abu valstu kopīgās robežas, tuvākā apdzīvotā vieta – Skaistkalne atrodas apmēram 2,8 km attālumā, tuvākā dzīvojamā apbūve Latvijas Republikas teritorijā atrodas apmēram 1,20 km attālumā no tuvākās plānotās vēja elektrostacijas.

Rakstiskus komentārus un viedokli par Projektu un ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2023.gada 31. jūlijam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai pasts@vpvb.gov.lv.