13.09.2022.

Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Lietuvas Republikas Vides ministrijai. 

22.08.2022.

18.08.2022.

Pieejams Lietuvas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas 2022. gada 16. augusta sanāksmes  ieraksts (lietuvieši valodā)

https://us06web.zoom.us/rec/share/hYWGWJbk1cf1GZKSQlVsIehyJnk4ntrWSVLbHZuzbwTkaS4c41ixwsoXCO7bHb26.vJaiKPf1Qne1YJZR

Access Passcode: CcBtQ*Y6

 

Paziņojums par vēja parka būvniecības Akmenes rajonā Lietuvas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk - Birojs) informē, ka ir uzsākta vēja parka būvniecības līdz 6 vēja elektrostacijām Lietuvā Akmenes rajona pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā, C1 zonā, Lietuvas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana, kas notiks laika posmā no 2022. gada 28. jūlija līdz 2022. gada 28. augustam.

Saskaņā ar Lietuvas Republikas Vides ministrijas, darbības ierosinātāja “Windfarm Akmenė Two” UAB un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavotāja “Nomine Consult” UAB sniegto informāciju paredzētās darbības ietvaros plānots uzstādīt līdz 6 vēja elektrostacijām (turpmāk – VES) (atkarībā no modeļa VES augstums plānots no 230 m līdz 240,5 m, VES torņu augstums no 149 m līdz 161 m, rotora diametrs no 158 m līdz 170 m, katras VES ražošanas jauda no 6,1 MW līdz 7,2 MW. Tuvāko VES plānots izvietot aptuveni 800 m attālumā no Lietuvas Republikas – Latvijas Republikas robežas.

Lietuvas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2022. gada 16. augustā plkst.17:00 Zoom platformā (temats: Transboundary EIA of the wind power plants in Akmene district municipality, laiks 16.08.2022  plkst.17:00 Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98728145322 (Meeting ID: 987 2814 5322)). Sanāksmē tiks nodrošināti tulka pakalpojumi.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2022. gada 28. augustam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045, vpvb@vpvb.gov.lv, tālrunis 67321173.

Papildu informācija:

27.06.2022. Vides pārraudzības valsts birojs atbildes vēstule Lietuvas Republikas Vides aizsardzības ministrijai.

25.05.2022.

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2022. gada 23. maijā ir saņēmis Lietuvas Republikas Vides aizsardzības ministrijas vēstuli “Par projekta “Vēja parks līdz 6 elektrostacijām Akmenes rajona pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā, C1 zonā” un tai pievienoto paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkumu angļu valodā. Saskaņā ar iesniegto informāciju projekta attīstītājs ir Windfarm Akmenė Two” UAB. Paredzētās darbības ietvaros plānota līdz 6 vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) būvniecība Akmenes rajona pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā, Bambalai ciemā. Norādīts, ka atkarībā no modeļa VES augstums būs no 230 m līdz 240,5 m, VES torņu augstums no 149 m līdz 161 m, rotora diametrs no 158 m līdz 170 m, katras VES ražošanas jauda no 6,1 MW līdz 7,2 MW. Tuvāko VES plānots izvietot aptuveni 800 m attālumā no Lietuvas Republikas – Latvijas Republikas robežas.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem pārrobežu kontekstā var iesniegt līdz 2022. gada 27.jūnijam Vides pārraudzības valsts birojam:  vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

19.10.2020.


15.10.2020. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar 2020. gada 16. oktobra vēstuli Nr. (10)-D8-5780 sniegusi informāciju par vēja parku izveidi  Akmenes rajona pašvaldībā, Suginčiai, Vegeriai un Velaičiai ciemu apkārtnē.


11.09.2020. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar 2020. gada 11.septembra vēstuli Nr. (10)-D8-725 sniegusi informāciju par vēja parku izveidi Akmenes novada pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā, Bambalai ciemā.


07.08.2020. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2020. gada 7. augusta  vēstuli  Nr. (10)-D8-4346  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu saistībā ar PLLC “Akmenés véjo energija” plānoto 16 jaunu VES būvniecību un ekspluatāciju Akmenes rajona pašvaldībā, Suginčiai, Vegeriai un Velaičiai ciemu apkārtnē. Saskaņā ar sniegto informāciju atkarībā no izvēlētā VES modeļa katras VES jauda plānota ~5,7 MW, rotora diametrs līdz 163 m, VES augstums līdz 160 m, bet kopējais VES augstums aptuveni līdz 245,5 m.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020. gada 10. septembrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.


25.10.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2019.gada 25.oktobra vēstuli Nr.(10)-D8-3365 ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 18 vēja ektrostaciju būvniecības un ekspluatācijas ieceri  Lietuvas Republikas teritorijā Akmenes rajona pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā,  Šapnagiai, Bambalai, Pleikiai un Kviečlaukis ciemu apkārtnē. Saskaņā ar sniegto informāciju atkarībā no izvēlētā VES modeļa katras VES jauda plānota no 5 MW līdz 5,6 MW, rotora diametrs līdz 150 m, VES augstums līdz 160 m, bet kopējais VES augstums aptuveni līdz 240 m.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019.gada 29.novembrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.


17.04.2019. 


08.03.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2019.gada 8.marta vēstuli Nr.(10)-D8-942 ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu vēja ektrostaciju (piecu) būvniecībai un ekspluatācijai  Lietuvas Republikas teritorijā Akmenes rajona pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā, Šapnagiai ciema apkārtnē. (Paredzētās darbības ierosinātājs “Santix” LLC).


Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019.gada 10.aprīlim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 19.10.2020