19.10.2020.


15.10.2020. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar 2020. gada 16. oktobra vēstuli Nr. (10)-D8-5780 sniegusi informāciju par vēja parku izveidi  Akmenes rajona pašvaldībā, Suginčiai, Vegeriai un Velaičiai ciemu apkārtnē.


11.09.2020. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar 2020. gada 11.septembra vēstuli Nr. (10)-D8-725 sniegusi informāciju par vēja parku izveidi Akmenes novada pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā, Bambalai ciemā.


07.08.2020. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2020. gada 7. augusta  vēstuli  Nr. (10)-D8-4346  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu saistībā ar PLLC “Akmenés véjo energija” plānoto 16 jaunu VES būvniecību un ekspluatāciju Akmenes rajona pašvaldībā, Suginčiai, Vegeriai un Velaičiai ciemu apkārtnē. Saskaņā ar sniegto informāciju atkarībā no izvēlētā VES modeļa katras VES jauda plānota ~5,7 MW, rotora diametrs līdz 163 m, VES augstums līdz 160 m, bet kopējais VES augstums aptuveni līdz 245,5 m.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020. gada 10. septembrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.


25.10.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2019.gada 25.oktobra vēstuli Nr.(10)-D8-3365 ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 18 vēja ektrostaciju būvniecības un ekspluatācijas ieceri  Lietuvas Republikas teritorijā Akmenes rajona pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā,  Šapnagiai, Bambalai, Pleikiai un Kviečlaukis ciemu apkārtnē. Saskaņā ar sniegto informāciju atkarībā no izvēlētā VES modeļa katras VES jauda plānota no 5 MW līdz 5,6 MW, rotora diametrs līdz 150 m, VES augstums līdz 160 m, bet kopējais VES augstums aptuveni līdz 240 m.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019.gada 29.novembrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.


17.04.2019. 


08.03.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2019.gada 8.marta vēstuli Nr.(10)-D8-942 ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu vēja ektrostaciju (piecu) būvniecībai un ekspluatācijai  Lietuvas Republikas teritorijā Akmenes rajona pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā, Šapnagiai ciema apkārtnē. (Paredzētās darbības ierosinātājs “Santix” LLC).


Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019.gada 10.aprīlim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 19.10.2020