23.10.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar 2019. gada 22.oktobra vēstuli Nr.(10)-D8-3330 ir informējusi Latvijas Republiku, ka Lietuvas kompetentā institūcija - Vides aizsardzības aģentūra secinājusi, ka  izmaiņām “VVP Investment” LLC vēja parku būvniecības iecerē Lietuvā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana ir obligāta. Rezultātu apkopojums un secinājumi pieejami Lietuvas Republikas Vides ministrijas tīmekļvietnē: http://am.Irv.lt>EN—Environmental Impact Assessment-Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context—>Changes to previously planned installations for the harnessing of wind power for energy production (wind farms) in MazZeikiai district municipality, Juodeikéliai, Griezé, Dautartai, Ritiné and Palise villages (July 2019)—Screening conclusion (in Lithuanian).


05.09.2019.


31.07.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2019. gada 31. jūlija paziņojumu Nr.(10)-D8-2690 ir informējusi Latvijas Republiku par izmaiņām “VVP Investment” LLC vēja parku būvniecības iecerē Lietuvā, netālu no Latvijas Republikas robežas, un lūgumu sniegt viedokli par iesaistīšanos ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā. Saskaņā ar Lietuvas Vides ministrijas  sniegto informāciju “VVP Investment” LLC  plāno izmaiņas iepriekš plānotā darbībā - vēja elektrostaciju būvniecība un ekspluatācija Telšu apriņķī, Mažeiķu rajona pašvaldībā, Židikai apakšrajonā, Batačiai, Palūše, Juodeikeliai, Grieže, Dautartai un Ritine ciemu apkārtnē. Atbilstoši šobrīd pieejamajai  informācijai saistībā ar plānotajiem “VVP Investment” LLC vēja elektrostaciju (VES) parkiem norādāms sekojošais:

1. Plānota VES skaita samazināšana no 25 VES uz 20 VES, taču vienlaikus visu VES augstumu paredzēts palielināt līdz 240 m, bet jaudu līdz~ 6 MW katrai.

2. VES parkus plānoja un plāno izvietot trīs zonās Telšu apriņķī,  Mažeiķu rajona pašvaldībā, Židikai apakšrajonā:

I zona - Juodeikeliai un Grieže ciemu apkārtnē plāno izvietot 7 VES (sākotnēji 9 VES, katras VES jauda ~ 5 MW);

II zona - Juodeikėliai, Milteniai, Dautarai and Ritinė ciemu apkārtnē plāno izvietot 2 VES (sākotnēji 7 VES, katras VES jauda ~ 3 MW);

III zona - Bataičiai un Palūše ciemu apkārtnē plāno izvietot 11 VES (sākotnēji 9 VES, katras VES jauda ~ 4,5 MW), tuvākās VES plānotas aptuveni 0,24 km – 0,26 km attālumā no Latvijas Republikas robežas.

Informācija par paredzēti darbību pieejama Lietuvas Republikas Vides ministrijas tīmekļa vietnē.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019. gada 31. augustam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.


16.07.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar 2019. gada 16. jūlija vēstuli Nr.(10)-D8-2563 ir informējusi par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vēja elektrostaciju būvniecībai un ekspluatācijai  Lietuvas Republikas teritorijā Telšu apriņķī, Mažeiķu rajona pašvaldībā, Reivyčiai apakšrajonā, Kabaldikai un Tulnikai ciemu apkārtnē.


08.04.2019.


06.03.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2019.gada 27.februāra vēstuli Nr.(10)-D8-792 ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu četru vēja elektrostaciju būvniecībai un ekspluatācijai  Lietuvas Republikas teritorijā Telšu apriņķī, Mažeiķu rajona pašvaldībā, Reivyčiai apakšrajonā, Kabaldikai un Tulnikai ciemu apkārtnē. (Paredzētās darbības ierosinātājs JSC “Pamario jėgainių energija”).

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019.gada 2.aprīlim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.


05.03.2019.


05.02.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2019.gada 29.janvāra vēstuli Nr.(10)-D8-387 ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu divu vēja elektrostaciju būvniecībai un ekspluatācijai  Lietuvas Republikas teritorijā Telšu apriņķī, Mažeiķu rajona pašvaldībā, Židikai apakšrajonā, Bataičiai un Palūše ciemu apkārtnē (ierosinātājs VVP Investment Ltd; IVN ziņojuma izstrādātājs – Ekosistema Ltd).

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019.gada 28.februārim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.


15.05.2018. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2018.gada 9.maija vēstuli Nr.(10-3)-D8-2515 ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu vēja elektrostaciju parka izbūvei  Lietuvas Republikas teritorijā Telšu apriņķī, Mažeiķu rajona pašvaldībā, Židikai apakšrajonā, Juodeikeliai un Grieže ciemu apkārtnē (ierosinātājs VVP Investment Ltd; IVN ziņojuma izstrādātājs – Ekosistema Ltd).


Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2018.gada 29.maijam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 25.10.2019