01.02.2023.

Lietuvas Republikas Vides ministrija  ar 2023. gada 1. februāra paziņojumu ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu divu vēja elektrostaciju parku būvniecībai un ekspluatācijai Lietuvas Republikas teritorijā. Lietuvas Republikas Vides ministrija ir lūgusi sniegt viedokli par Latvijas Republikas nodomu piedalīties paredzēto darbību pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma konsultāciju procesā kā potenciāli ietekmētai valstij 1991. gada 25. februāra Espo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” izpratnē.

Saskaņā ar iesniegto dokumentāciju:

  • Paredzēta darbība Nr. 1 ir vēja elektrostaciju parka būvniecība līdz 6 vēja elektrostacijām (katras jauda līdz 7,2 MW, torņa augstums līdz 167 m, rotora diametrs līdz 172 m, augstākais punkts līdz 252 m) Biržu rajona Parovėjos apakšrajona Padvariečiai, Leitiškiai un Jasiškiai ciemu apkārtnē. Paredzētās darbības ierosinātājs ir PLLC “Aušrinis”. Saskaņā ar Lietuvas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju tuvākā dzīvojamā apbūve Latvijas Republikas teritorijā (Bauskas novada Saulkalnes pagastā) atrodas 1,54 km attālumā no tuvākās plānotās vēja elektrostacijas Leitiškiai ciema apkārtnē.
  • Paredzēta darbība Nr. 2 ir vēja elektrostaciju parka būvniecība līdz 6 vēja elektrostacijām (katras jauda līdz 7,2 MW, torņa augstums līdz 169 m, rotora diametrs līdz 170 m, augstākais punkts līdz 250 m) Zarasu rajona Zarasu apakšrajona Bernatkai, Kavoliškės, Riešutinės I, Šapaukos un Kalinauk ciemu apkārtnē. Paredzētās darbības ierosinātājs ir PLLC “Vėjo pašvaistė”. Saskaņā ar Lietuvas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju tuvākā dzīvojamā apbūve Latvijas Republikas teritorijā (Augšdaugavas novada Medumu pagastā) atrodas 1,11 km attālumā no tuvākās plānotās vēja elektrostacijas Lietuvas Republikas teritorijā.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz līdz 2023. gada 3. martam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.