25.05.2022. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Igaunijas Republikas Vides ministrijai.

26.04.2022. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka ir saņēmis Igaunijas Republikas Vides ministrijas paziņojumu par uzsākto ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru paredzētajai darbībai, ar kuru plānots palielināt esošās Vēlikse (Veelikse) cūku intensīvas audzēšanas kompleksa darbības apjomus par 3049 vietām cūkām (šobrīd 4115 vietas cūkām) Mulgi pagastā Viljandi rajonā. Paredzētās darbības norises vieta atrodas 4 km attālumā no Latvijas – Igaunijas robežas.