23.07.2018. Vides pārraudzības valsts birojs ir  informējis Lietuvas Vides ministriju par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepieciešamību paredzētajām darbībām un Latvijas vēlmi piedalīties pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā.


20.06.2018. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” prasībām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saņēmusi Lietuvas Republikas oficiālu paziņojumu par divām plānotajām darbībām Lietuvā, netālu no Latvijas Republikas robežas un lūgumu sniegt viedokli par iesaistīšanos ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā. Saskaņā ar Lietuvas Vides ministrijas  sniegto informāciju SIA “Žiuriai” aptuveni 0,2 km attālumā no Latvijas Republikas robežas plāno vistu fermas būvniecību 84 000 broileru vietāmAleksandravas ciemā, Žagares pagastā, Jonišķu rajonā, savukārt kooperatīvā sabiedrība “Alsiai paukštynas” aptuveni 0,4 km attālumā no Latvijas Republikas robežas plāno vistu fermas būvniecību 84 000 broileru vietām Žučiai ciemā Žagares pagastā, Jonišķu rajonā. Savstarpējais attālums starp plānotājām darbībām Latvijas pierobežā ir aptuveni 13 km. 


Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 23.07.2018